Singer Akon Says World’s First ‘Crypto City’ Set for Senegal 2025

Singer Akon touts Senegal as home of the first ‘crypto city,’ to run on his own cryptocurrency, Akoin